Upadłość konsumencka obejmuje majątek wspólny małżonków

Upadłość konsumencka 

kwi

27

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Czy przepis ten dotyczy również upadłości konsumenckiej?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w uchwale z 16 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 7/19, stwierdzając, że z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.

Oznacza to, iż cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości. Małżonek upadłego może natomiast dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. 

Postawa prawna: art. 124, art. 491[1] – 491[24] ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Co z majątkiem wspólnym małżonków w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)