Umowny podział majątku przed wyrokiem o rozdzielności majątkowej

Prawo rodzinne  Podział majątku 

lip

11

W postanowieniu z dnia 23 lutego 2018 r. o sygn. akt III CZP 103/17 odnoszącym się do kwestii ważności umowy o częściowym podziale majątku wspólnego zawartej z naruszeniem zakazu wynikającego z art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd Najwyższy wskazał, iż umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta przed ustanowieniem przez Sąd rozdzielności majątkowej jest ważna, z pewnym zastrzeżeniem. 

Sąd Najwyższy uzależnił ważność umowy o częściowym podziale majątku wspólnej zawartej w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej od późniejszego zniesienia tej wspólności między małżonkami przez sąd z datą wsteczną. 

Zgodnie  z art. 35  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Rozdzielność majątkowa ustanawiana przez sąd powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, z tym, że może być to dzień wcześniejszy niż dzień orzekania, a nawet wcześniejszy niż wytoczenia powództwa. Data wsteczna wyroku orzekającego rozdzielność majątkową między małżonkami skutkuje zaprzestaniem istnienia wspólności majątkowej z tym dniem. 

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zakazane w trakcie istnienia wspólności małżeńskiej czynności stają się skuteczne z chwilą kiedy małżonków przestaje łączyć wspólność majątkowa. Dzieje się tak również w sytuacji gdy małżonkowie zawierają umowę o częściowy podział majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności majątkowej, z tym zastrzeżeniem, iż później zapaść musi wyrok, który z datą wsteczną tę wspólność zniesie.

Podstawa prawna: art. 35, art. 52 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn.zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy małżonkowie mogą umownie podzielić swój majątek przed uzyskaniem wyroku o rozdzielności majątkowej?)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego   rozliczenie nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków   ustanowienie rozdzielności majątkowej   Podział majątku   ustanowienia rozdzielności majątkowej  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)