Umowa przedwstępna na nabycie ziemi rolnej

Prawo cywilne  Nieruchomości 

lut

09

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadziły one ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych.

Nabywcą nieruchomości rolnej co do zasady może być wyłącznie rolnik indywidualny. Ograniczenia tego nie stosuje się, jeżeli nieruchomość rolną nabywa między innymi, osoba bliska zbywcy bądź też dochodzi do przekazania ziemi rolnej w drodze dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego.

W pozostałych przypadkach nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Przed ograniczeniami w zbywaniu ziemi rolnej nie uchroni strony umowa przedwstępna zawarta nawet w formie aktu notarialnego przed dniem wejścia w życie powyższych zmienionych przepisów. Pojawiały się komentarze przeciwne, jednakże brak jest ku temu podstawy prawnej. Zgodnie z art. 12 ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (która znowelizowała ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego) do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych na podstawie zmienianych ustaw i niezakończonych do dnia wejścia 30 kwietnia 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Brak jest podstaw do twierdzenia, iż zawarcie umowy przedwstępnej na sprzedaż ziemi rolnej mieści się w pojęciu „postępowania dotyczącego nabycia nieruchomości rolnej, wszczętego przed wejściem w życie zmienionych przepisów”. Umowa przedwstępna nie jest bowiem żadnym postępowaniem. 

Postawa prawna: art. 2a ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052, z późn. zm.), art. 12 ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585).

(Podtytuł artykułu: Umowa przedwstępna na kupno ziemi rolnej)

Artykuł powiązano z:  umowy kupna – sprzedaży   umowy przedwstępne   reformy rolnej   wywłaszczenia  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)