Umowa pożyczki może być potwierdzona SMS albo e-mailem

Prawo cywilne 

maj

04

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Powyższa regulacja prawna uległa zmianie bowiem do 7 września 2016 r. jeżeli umowa pożyczki była na kwotę ponad 500 zł konieczne było pisemne potwierdzenie zawarcia tej umowy. Teraz obowiązek ten dotyczy kwoty wyższej – przekraczającej 1000 zł.

Brak zachowania – obecnie dokumentowej (a poprzednio pisemnej) - formy umowy pożyczki, powodował, że w razie sporu sądowego nie można było przesłuchiwać świadków ani stron na fakt udzielenia pożyczki, chyba że obie strony sporu wyraziły na to zgodę czy też żądał tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt udzielenie pożyczki został uprawdopodobniony na pomocą dokumentu. 

Do zachowania dokumentowej formy umowy pożyczki wystarcza złożenie oświadczenia woli (o zaciągnięciu pożyczki/jej udzieleniu) w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest natomiast każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, np. e-mail (nawet bez podpisu elektronicznego), SMS, MMS, faks, post w komunikatorze internetowym.

Należy zatem zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu umów pożyczek przez telefon czy internet, mając świadomość, że wystarczy sms na potwierdzenie zawarcia takiej umowy. 

Postawa prawna: art. 74, art. 77 [1], art. 77 [3], art. 720 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

(Podtytuł artykułu: Czy wystarczy potwierdzenie mailem albo sms żeby otrzymać pożyczkę?)

Artykuł powiązano z:  zniesienia współwłasności   zapłaty z umowy pożyczki   o zapłatę   umowy pożyczki  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)