Umowa leasingu a majątek wspólny małżeński

Podział majątku 

maj

06

Czy samochód wykupiony po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej na podstawie umowy leasingu zawartej w czasie trwania tej wspólności wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Kwestia ta była już przedmiotem analizy Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z 28.01.2015 r. III CSK 322/14 wskazał, że zawarta w czasie trwania wspólności majątkowej umowa leasingu z opcją zakupu przedmiotu tego leasingu nie była czynnością mającą spowodować powstanie majątku odrębnego. Wynikające z umowy leasingu prawo wykorzystywania koparko-ładowarki oraz przewidziane w tej umowie roszczenie o jej zakup w terminie wskazanym w umowie stanowiły prawa majątkowe, które wchodziły do majątku wspólnego małżonków.

To, że umowa leasingu zawarta była jedynie przez jednego małżonka nie miało znaczenia, z uwagi na ustabilizowaną od dawna wykładnię przepisów prawa rodzinnego, dotyczących wspólności majątkowej, odróżniających stosunki majątkowe zewnętrzne i stosunki wewnętrzne między małżonkami. Objęcie majątkiem wspólnym uprawnień i roszczeń wynikających z umowy leasingu miało ten skutek, że konieczne było ich uwzględnienie przy ustalaniu składu majątku wspólnego. Późniejsze (mające miejsce już po ustaniu wspólności majątkowej) przekształcenie roszczenia o zakup w prawo własności nie zmieniło wspólnego charakteru praw majątkowych stron, skoro bowiem roszczenie o nabycie niepodzielnego przedmiotu przysługiwało im wspólnie, to tak samo traktować należy prawo, które powstało w wyniku realizacji tego roszczenia, nawet jeśli nabycie własności nastąpiło w wyniku czynności podjętych przez jednego małżonka po ustaniu wspólności. W tym wypadku dokonanie zakupu stanowiło działanie mające na celu zachowanie wspólnego prawa. 

Kwestią to rozliczenia pozostają natomiast zapłacone po ustaniu wspólności, a zatem z majątku osobistego jednego z małżonków raty leasingu. 

Postawa prawna: art. 31, art. 33 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy wykup z umowy leasingu zrealizowany po ustaniu wspólności małżeńskiej wchodzi do majątku wspólnego?)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)