Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej a zakres władzy rodzicielskiej rodzica

Prawo rodzinne 

mar

26

Zgodnie z art. 112[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25 lutego 1964 r. tekst jedn. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej. Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka. Powyższej regulacji prawnej nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.

Jeżeli sąd ograniczy władzę rodzicielską rodzica nad dzieckiem poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, a jednocześnie nie podejmie żadnego rozstrzygnięcia w zakresie pozostałych obowiązków i praw wynikających z władzy rodzicielskiej, rodzic jest uprawniony do decydowania o kluczowych kwestiach dotyczących sytuacji dziecka, jak na przykład wybór szkoły.

„Do obowiązków i uprawnień rodziców zastępczych (placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej) należą: a) wykonywanie bieżącej pieczy nad osobą małoletniego, b) jego wychowywanie, c) reprezentowanie go w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na jego utrzymanie. Do rodziców dziecka należą pozostałe prawa i obowiązki, a więc: a) piecza nad osobą dziecka (lecz nie bieżąca), np. wybór szkoły dla dziecka, sposobu jego leczenia, b) zarząd jego majątkiem, z wyłączeniem przedmiotów codziennego użytku, c) reprezentowanie go we wszystkich sprawach, w tym także dochodzenia świadczeń alimentacyjnych (…).” – tak Ciepła, Helena. Art. 112(1). W: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. V [online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587558302/355742

Postawa prawna: art. 112 [1] ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy rodzic może decydować o szkole dziecka, które przebywa w rodzinie zastępczej?)

Artykuł powiązano z:  władzę rodzicielską   ograniczenie władzy rodzicielskiej   pozbawienie władzy rodzicielskiej  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)