Termin sądowy kończący się w sobotę

Prawo cywilne 

sty

03

Na skutek nowelizacji, z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniono przepisy prawa cywilnego (kodeksu cywilnego) dotyczące obliczania terminów, w tym terminów sądowych. Zgodnie bowiem z przepisami procedury cywilnej (kodeksu postępowania cywilnego) terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. (Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.).

Po zmianie przepisów, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. To samo dotyczy zatem terminów wynikających z procedury cywilnej, czyli terminów sądowych. Jeżeli koniec terminu do wniesienia pisma do sądu upływać będzie w sobotę, pismo będzie można wnieść w poniedziałek (dotychczas wyłącznie upływ terminu w niedzielę lub święto ustawowe powodował przesunięcie terminu do przodu).

Należy pamiętać, iż przy obliczaniu terminów bierze się pod uwagę przypadające pod drodze dni wolne i świąteczne, a powyższe przepisy dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy ostatni dzień terminu przypada w sobotę, niedzielę, albo święto uznane za dzień ustawowo wolne od pracy. 

Podstawa prawna: art. 115 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), art. 21 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255), art. 164, art. 165 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)