Termin na odrzucenie spadku gdy sporządzono testament

Prawo rodzinne  Prawo cywilne 

sty

03

Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego o następującej treści: „Czy skutecznym jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c.?”

Sąd Najwyższy w dniu 19 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 36/18 uznając, iż: Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c., jest bezskuteczne.

Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Sąd Najwyższy analizował przypadek, w którym córka odrzuciła spadek po zmarłej matce, która miała długi. Uczyniła to w terminie 6 miesięcy od śmierci matki. Nie wiedziała o tym jednak, że matka sporządziła testament. Sąd Najwyższy uznał, że po ujawnieniu testamentu koniecznie jest ponowne odrzucenie spadku, gdyż to wcześniejsze odrzucenie było bezskuteczne, gdyż wtedy jeszcze nie ujawniono testamentu. Oznacza to, że dla bezpieczeństwa własnych interesów konieczne jest odrzucenie spadku dwukrotnie. 

Podstawa prawna: art. 1015 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.zm.), art. 101 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn.zm.).

(Podtytuł artykułu: W jakim terminie odrzucić spadek gdy sporządzono testament?)

Artykuł powiązano z:  zgodę na odrzucenie spadku przez dziecko   o odrzucenie spadku   zgody na odrzucenie spadku przez dziecko  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)