szkolenia / wykłady

Poza świadczeniem usług prawnych Adwokat Katarzyna Tryniszewska prowadzi również szkolenia oraz wygłasza wykłady mające na celu przekazanie zainteresowanym wiedzy prawniczej niezbędnej w codziennym życiu zawodowym.

Zakres tematyczny szkoleń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb Klientów. Szczególnie polecamy szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Adwokat Katarzyna Tryniszewska prowadzi również od 2014 r. szkolenia dla aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa konstytucyjnego oraz prawa pracy. 

Przeprowadzone szkolenia / wykłady:
(zestawienie nie obejmuje szkoleń dla aplikantów adwokackich) 

Data

Beneficjent

Temat

godzin szkol.

Referencje

13.11.2018

Uniwersytet Rzeszowski

Referat pt. "Adopcja ze wskazaniem w świetle ustawowego modelu przysposobienia" w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem "Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawnym" organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

1

załącznik PDF

27.11.2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej  pt. "Podział majątku wspólnego – wybrane zagadnienia procesowe"

2,6

06.11.2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej  pt. "Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania dziecka, w praktyce orzeczniczej sądów z okręgu apelacji warszawskiej"

2,6

09.06.2017

Fundacja Polska Rodzina

Aspekty prawne dotyczące pieczy zastępczej. 

Wydarzenie dofinansowano ze środków Fundacji Ernst & Young

4

załącznik PDF

07.03.2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej  pt. Piecza zastępcza i przysposobienie dzieci

2,6

01.12.2015

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

(organizator: Cedu Sp. z o.o.)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

4,5

W dniach:
7-9.04.2014
9-11.04.2014 
12-14.05.2014 
14-16.05.2014
26-28.05.2014
28-30.05.2014

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

(organizator: Center Consulting Piotr Piaseczny)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej dla kadry kierowniczej i pracowników socjalnych OPS, PCPR oraz pracowników pozostałych instytucji pomocy i integracji społecznej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej

132

załącznik PDF

W dniach: 
13-15.05.2013 
15-17.05.2013 
27-29.05.2013 
3-5.06.2013
5-7.06.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

(organizator: Wojciech Górecki Szkolenia.pl)

Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, realizowanym w ramach projektu systemowego „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”.

100

załącznik PDF

16.11.2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla asystentów rodziny

8

załącznik PDF

19.06.2012

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie

Asystent rodziny w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

6

18.06.2012

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie

Asystent rodziny w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

6

27.02.2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników OPS oraz PCPR 

8

23.02.2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników Domów Dziecka, Placówek wielofunkcyjnych oraz PCPR 

8

załącznik PDF

23.02.2012

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

Szkolenia dla pracowników Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin, Ośrodka adopcyjnego, MOPS, Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz pracowników Urzędu Miasta w Nowym Sączu

8

załącznik PDF

09.02.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu

8

załącznik PDF

26.01.2012

Silva Rerum Szkolenia w Krakowie

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w małopolskim sektorze pomocy społecznej

8

załącznik PDF

od 02.01.2010 do 31.01.2012

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

Adopcja w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

98

20.12.2011

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do pracowników OPS, Urzędu Miasta, OPS, WPS w Katowicach

8

08.12.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Specjalistyczne pracownicy MOPS w Gdyni w odniesieniu do ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pytaniach i odpowiedziach.

9

załącznik PDF

07.12.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

DOPS oraz pracownicy MOPS w Gdyni a ustawa o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej 

9

załącznik PDF

02.12.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz MOPS w Poznaniu a ustawa o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej

8

30.11.2011

m. st. Warszawa

Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej 

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Kadra Kierownicza jednostek m.st. Warszawy realizujących zadania w zakresie nowej ustawy

8

25.11.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

8

załącznik PDF

27.10.2011

m. st. Warszawa

Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej 

Praktyczne aspekty Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Nowe zadania pracowników OPS i placówek opiekuńczo wychowawczych m.st. Warszawy

8

załącznik PDF

16.06.2011

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

Ośrodki adopcyjne w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

14

załącznik PDF

12.2009 – 11.2011

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

Szkolenia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych z zakresu: prawo rodzinne, prawo karne, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

250

załącznik PDF

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)