Świadek skazany za przestępstwo nie traci wiarygodności

Prawo cywilne 

lut

07

Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie zebranego materiału dowodowego. Jeżeli w toku postępowania sądowego zeznania składa świadek skazany za przestępstwo, czy to wpływa na ocenę wiarygodności jego zeznań?

Według Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (wyrok z 10 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 244/17) nie ma powodów by uznać, że zeznania osoby będącej w przeszłości skazaną, są mniej wiarygodne bądź całkowicie niewiarygodne. Sąd I instancji wydał wyrok na niekorzyść powoda, natomiast swoje ustalenia poczynił na podstawie zeznań świadka, który w przeszłości był karany. Powód w apelacji twierdził, iż zeznania takiego świadka są niewiarygodne i sąd nie może się na nich oprzeć. 

Zgodnie z przepisami Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów zgromadzonych w sprawie na podstawie własnego przekonania i doświadczenia życiowego oraz wszechstronnie rozpoznaje cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację powoda, uznając, iż przestępstwo popełnione przez świadka nie wpływa na ocenę wiarygodności złożonych przez niego zeznań.

Postawa prawna: art. 233 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy osoba skazana jest wiarygodnym świadkiem?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)