Świadczenie 500 plus na dziecko przy opiece naprzemiennej

Prawo rodzinne 

lut

09

W przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego, czyli 500 plus, przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Ponadto w takim przypadku dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

W powyższej kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1304/16) wskazując, iż rodzice składając wniosek o przyznanie 500plus, nie muszą przedstawiać orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej. Organy administracyjne, które przyznają to świadczenie muszą same ocenić, czy rodzice sprawują opiekę naprzemienną, poprzez ustalenie faktycznego zakresu tej opieki wykonywanej przez rodziców w czasie przebywania dzieci u każdego z rodziców. „Jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to są podstawy do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z opieką naprzemienną w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.” Do takiego ustalenia może służyć wywiad środowiskowy. 

Postawa prawna: art. 2 pkt 16, art. 5, art. 15 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195, z późn. zm.), art. 58 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: 500+ na dziecko przy opiece naprzemiennej)

Artykuł powiązano z:  rozwód   o zapłatę alimentów   kontakty rodziców z dziećmi  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)