Świadczenie 500 plus na dziecko po rozwodzie

Prawo rodzinne 

lut

09

W dniu 29 grudnia 2016 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok dotyczący świadczenia wychowawczego, czyli 500 plus na drugie dziecko wychowywane przez jednego z rozwiedzionych rodziców (sygn. akt VIII SA/Wa 876/16).

W analizowanej sprawie ojciec wychowywał córkę, a matka wychowywała wspólnego syna. W wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu dziecka w miejscu zamieszkania matki, ustalając sposób kontaktowania się ojca z dzieckiem oraz obciążono ojca alimentami na rzecz dziecka. W ocenie urzędników córka powinna być traktowana jako pierwsze dziecko, na które świadczenie wychowawcze powinno być przyznane pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

„Stanowisko organu, iż fakt zamieszkiwania dziecka z matką dziecka w znacznej odległości od miejsca zamieszkania skarżącego pozwala uznać, iż tylko i wyłącznie opiekę nad synem (...). sprawuje jego matka nie można uznać za trafne. Przedmiotowe stanowisko nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Skarżący w swoim oświadczeniu, które nie zostało zakwestionowane przedstawił, iż z synem spędza około (...) dni w roku, łoży na jego utrzymanie, uczestniczy w procesie wychowawczym. Sam fakt, iż dziecko na co dzień zamieszkuje z matką nie pozwala przyjąć, iż skarżący nie wykonuje władzy rodzicielskiej - zarówno w formie materialnej, jak sprawowanej opieki. Zdaniem Sądu dopiero w sytuacji gdyby organ ustalił, iż ojciec dziecka nie uczestniczy w procesie wychowawczo - opiekuńczym dziecka, to wtedy traktowanie syna (…) jako kolejnego dziecka pozostawałoby w sprzeczności z istotną świadczenia wychowawczego jakie państwo przeznacza na pomoc rodzinom w świetle przepisów ustawy. (…)”.

Postawa prawna: art. 5, art. 22 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195, z późn. zm.), art. 58 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: 500+ na dziecko po rozwodzie)

Artykuł powiązano z:  rozwód   o zapłatę alimentów   kontakty rodziców z dziećmi  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)