Sprzątanie pomieszczenia kwalifikowane jako umowa o świadczenie usługi a nie o dzieło

Prawo cywilne  Prawo pracy  Ubezpieczenia społeczne 

lip

11

Trzy osoby zawarły umowy zatytułowane „umowa o dzieło”, z których wynikało iż były zobowiązane do sprzątania pokoi hotelowych. Zainteresowani pracowali według grafiku po 8 godzin dziennie podpisując listę obecności. Z tytułu powyższych umów nie zostali oni jednak zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych oraz nie posiadali innego tytułu uprawniającego do skorzystania z obowiązkowych ubezpieczeń. 

Między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a spółką zatrudniającą zainteresowane osoby wywiązał się spór, przedmiotem którego była klasyfikacja zawartych umów pod kątem uznania ich za umowy o świadczenie usług. Spółka stała na stanowisku, iż łączyły ją z zainteresowanymi umowy o dzieło. ZUS natomiast wydał decyzję stwierdzającą, iż osoby te wykonywały usługi na podstawie zlecenia i w związku z tym podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu. 

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 15 listopada 2017 roku, sygn. III AUa 700/16, uznał iż zainteresowane osoby zawarły umowy o świadczenie usług na co wskazuje szereg okoliczności, w tym m.in. fakt iż nie miały one stworzyć konkretnego, z góry określonego „dzieła” oraz to iż zobowiązane były do wykonywania szeregu prostych, cyklicznych czynności na podstawie ustalonego grafiku. O tym bowiem jak należy ocenić daną umowę nie decyduje wyłącznie nazwa umowy ani jej formalne postanowienia a sposób jej wykonywania i to nawet wbrew postanowieniom kontraktu.

Podstawa prawna: art. 65, art. 627, art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy wykonywanie czynności sprzątania kwalifikowane będzie jako umowa o dzieło czy umowa zlecenia?)

Artykuł powiązano z:  ustalenie stosunku pracy   podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę   podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)