Sposób doręczenia pisma z rozszerzeniem powództwa

Prawo cywilne  Prawo gospodarcze 

lut

21

Zgodnie z regulacją przepisów procedury cywilnej, zawodowi pełnomocnicy mają obowiązek bezpośredniego doręczenia odpisu pisma procesowego pełnomocnikowi strony przeciwnej. Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków wprost wskazanych w przepisach, co oznacza, iż pismo składa się do sądu wraz z odpisem dla pełnomocnika drugiej strony. Obowiązek doręczenia bezpośredniego nie dotyczy: wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego. Jednakże to nie wszystkie wyjątki. 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I ACa 397/17 (zakończonej wyrokiem z 12 października 2017 r.). analizował przypadek, w którym pismo zawierające rozszerzenie powództwa zostało doręczone bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej, zamiast do sądu, celem przekazania go przez sąd do pełnomocnika.

W niniejszym przypadku pismo procesowe, zmieniające powództwo powinno być przekazane jako odpis do sądu, natomiast dopiero później przekazane do pełnomocnika przez sąd. Z materiału sprawy wynikało jednak, że pełnomocnik, mimo przekazania pisma do drugiego pełnomocnika, załączył również odpis tego pisma w przesyłce do sądu. Oznacza to spełnienia wymogu proceduralnego.

Postawa prawna: art. 128, art. 132 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy pismo procesowe dotyczące rozszerzenia powództwa należy doręczać pełnomocnikowi strony przeciwnej?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)