Służebność przesyłu można zasiedzieć

Prawo cywilne 

sie

19

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe np. gazu, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu. Przepisy te zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego w dniu 3 sierpnia 2008 r.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Nawet przed wejściem w życie przepisów możliwe było zasiedzenie przez przedsiębiorcę służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu. Okres występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed wejściem w życie przepisów o tej służebności podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 22 maja 2013 r. (III CZP 18/2013, Biuletyn Sądu Najwyższego 2013/5). Oznacza to, że przedsiębiorcy przesyłowi np. prądu mogą zasiedzieć służebność przesyłu, jeśli odpowiednio długo posiadali tę służebność, mimo iż wcześniej zgodnie z prawem taka służebność prawnie nie istniała.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)