Porady Online

 

 

więcej

info

Służebność przesyłu można zasiedzieć

Data publikacji: 19.08.2013r.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe np. gazu, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu. Przepisy te zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego w dniu 3 sierpnia 2008 r.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Nawet przed wejściem w życie przepisów możliwe było zasiedzenie przez przedsiębiorcę służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu. Okres występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed wejściem w życie przepisów o tej służebności podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 22 maja 2013 r. (III CZP 18/2013, Biuletyn Sądu Najwyższego 2013/5). Oznacza to, że przedsiębiorcy przesyłowi np. prądu mogą zasiedzieć służebność przesyłu, jeśli odpowiednio długo posiadali tę służebność, mimo iż wcześniej zgodnie z prawem taka służebność prawnie nie istniała.

wróć

phone