Sędzia nie powinien wchodzić w kompetencje biegłego

Prawo cywilne 

lut

07

W sytuacjach niejasnych, wymagających wiadomości i wiedzy specjalnej powoływany jest przez Sąd biegły. Czy sędzia może wkraczać w kompetencje biegłego? W analizowanej sprawie powódka żądała zadośćuczynienia od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z doznaną krzywdą związaną ze śmiercią jej dzieci w wypadku. 

Sąd obu instancji oddalił powództwo w całości, natomiast Sąd II instancji oddalił apelację powódki. Sądy ustaliły stan faktyczny wskazujący na to, iż w 2000 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym to śmierć poniosły dzieci powódki, natomiast właściciel pojazdu doznał poważnych obrażeń. Prokuratura postawiła zarzuty umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednak postępowanie umorzono z uwagi na śmierć podejrzanego. 

Sądy obu instancji dokonały ustaleń, iż akta sprawa karnej zostały archiwizowane a kolejno zniszczone zgodnie z procedurą. W uzasadnieniu podniesiono, iż sędzia posiada odpowiednie doświadczenie, jako osoba orzekająca w sprawach karnych i jest on w stanie ocenić samodzielnie czy biegły byłby w stanie wydać opinię w sprawie. Sądy uznały, że biegły nie jest w tych okolicznościach potrzebny. Można bowiem przyjąć, że sprawcą wypadku jest kierowca samochodu prowadzący pojazd bez uprawnień, w stanie nietrzeźwości i z nadmierną szybkością. Jednakże są to tylko domniemania, bo sąd jest związany wyrokiem karnym skazujący, a taki w sprawie nie zapadł z uwagi na śmierć podejrzanego. 

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił oba wyroki, uznając, iż zachował się materiał z akt likwidacyjnych szkody, który obejmował skany akt sprawy karnej, co z kolei umożliwiało dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, którego sędzia nie może zastąpić.

Postawa prawna: art. 278 §1 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy sędzia może być biegłym?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)