Samozatrudniony jako pracownik etatowy z prawem do zasiłków z ZUS

Prawo cywilne  Prawo pracy  Ubezpieczenia społeczne 

cze

28

Na rok przed zajściem w ciążę kobieta rozpoczęła wykonywanie, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czynności sprzedawcy w sklepie spożywczym. Czynności te wykonywane były na rachunek i ryzyko zleceniodawcy według ustalonego przez niego grafiku, z przypisaną do nich konkretną liczbą godzin. W momencie kiedy kobieta wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego organ odmówił wypłaty, podważając fakt rzeczywistego prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lutego 2018 roku, sygn. II UK 711/16, uznał za etatowego pracownika kobietę świadczącą usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

Zdaniem sędziów samozatrudniona nie miała zamiaru wykonywania działalności zgłoszonej do ewidencji ani jej faktycznie nie wykonywała, a jedynym celem jej zgłoszenia był zamiar świadczenia usług na rzecz właścicielki sklepu, ponieważ wykonywała pracę w miejscu i czasie przez nią wskazanym, a nie w miejscu zgłoszonym w ewidencji jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Sąd Najwyższy w wydanym wyroku stwierdził iż samozatrudniony traci status przedsiębiorcy gdy: (i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat jego czynności oraz ich wykonywanie ponosi zlecający (ii) wykonuje czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego (iii) nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Podstawa prawna: art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy osoba zatrudniona może zostać uznana za pracownika etatowego?)

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowego i macierzyńskiego   podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)