ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI "PORADA ONLINE" 
rozmowa z Adwokatem bez wychodzenia z domu - 
przez dedykowany system wideorozmowy (bez konieczności instalacji oprogramowania) lub przez telefon     więcej

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII PRACUJEMY GŁÓWNIE ZDALNIE, KANCELARIE W SWOICH LOKALIZACJACH BĘDĄ CZYNNE W TRYBIE DYŻUROWYM DLA UMÓWIONYCH KLIENTÓW. PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE

Kontakt telefoniczny oraz porady ONLINE: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

Również prezes spółki może zostać przywrócony do pracy

Data publikacji: 17.11.2012r.

Członek zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. Jeśli członek zarządu spółki był zatrudniony na podstawie umowy o pracę konieczne jest również rozwiązanie tej umowy. Jeśli przy rozwiązaniu umowy dojdzie do naruszenia prawa, członek zarządu może domagać się przywrócenia do pracy, jak pracownik. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 maja 2012 r. (sygn. akt III PZP 3/2012).

wróć

phone