Również prezes spółki może zostać przywrócony do pracy

lis

17

Członek zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. Jeśli członek zarządu spółki był zatrudniony na podstawie umowy o pracę konieczne jest również rozwiązanie tej umowy. Jeśli przy rozwiązaniu umowy dojdzie do naruszenia prawa, członek zarządu może domagać się przywrócenia do pracy, jak pracownik. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 maja 2012 r. (sygn. akt III PZP 3/2012).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)