Rodzic adopcyjny zostanie poinformowany o możliwości adopcji rodzeństwa dziecka

Prawo rodzinne 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek informowania rodziców adopcyjnych, którzy wcześniej adoptowali dziecko, o możliwości adopcji brata albo siostry tego dziecka. Rodzice tacy mają pierwszeństwo przy adopcji rodzeństwa dziecka przed innymi kandydatami. Przepisy jednak milczą na temat, jak powinna wyglądać procedura adopcyjna przy takim przysposobieniu. Nie jest zatem jasne czy rodzice muszą przechodzić ponowne szkolenie, kwalifikacje, diagnostykę, jak również czy mogą adoptować rodzeństwo w razie dużej różnicy wieku między rodzeństwem.

Podstawa prawna: art. 165 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)