Rodzic adopcyjny zostanie poinformowany o możliwości adopcji rodzeństwa dziecka

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek informowania rodziców adopcyjnych, którzy wcześniej adoptowali dziecko, o możliwości adopcji brata albo siostry tego dziecka. Rodzice tacy mają pierwszeństwo przy adopcji rodzeństwa dziecka przed innymi kandydatami. Przepisy jednak milczą na temat, jak powinna wyglądać procedura adopcyjna przy takim przysposobieniu. Nie jest zatem jasne czy rodzice muszą przechodzić ponowne szkolenie, kwalifikacje, diagnostykę, jak również czy mogą adoptować rodzeństwo w razie dużej różnicy wieku między rodzeństwem.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

Art. 165. O możliwości przysposobienia dziecka, którego brat albo siostra zostali wcześniej przysposobieni, należy bezzwłocznie poinformować tę rodzinę, która przysposobiła brata albo siostrę.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

wróć

phone