Renta rodzinna z ZUS dla rodzica po zmarłym synu

Prawo cywilne  Prawo pracy  Ubezpieczenia społeczne 

mar

14

W dniu 29 czerwca 2017 r. W. G. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o rentę rodzinną po zmarłym synu. Po rozpoznaniu powyższego wniosku, decyzją organ rentowy odmówił prawa do renty rodzinnej. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego. 
 
Sąd Okręgowy ustalił, że zmarły syn wnioskodawcy J. G. bezpośrednio przed śmiercią mieszkał i prowadził wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami. W sposób znaczący przyczyniał się do utrzymania budżetu domowego. Dodatkowo partycypował w kosztach opieki medycznej rodziców i wydatkach związanych z zakupem odzieży.
 
Sąd Okręgowy uwzględnił odwołanie. Zgodnie z art. 71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
 
1) ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania;
 
2) spełniają odpowiednio warunki określone dla wdowy i wdowca w art. 70 ust. 1 i 2 oraz, co do wieku, również w art. 70 ust. 5.
 
Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu Najwyższego, iż renta rodzinna przysługuje rodzicom tylko wtedy, gdy sami nie mogli sobie zapewnić utrzymania i dziecko bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania (wyrok SN z dnia 21 listopada 20111 r. II UK 65/11). W ocenie Sądu Okręgowego ubezpieczony wykazał, iż syn bezpośrednio przed śmiercią w istotny sposób przyczyniał się do jego utrzymania. 
 
Apelacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wyroku została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w dniu 19 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt III AUa 769/18.
Podstawa prawna: art. 71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

(Podtytuł artykułu: Kiedy rodzicowi należy się renta rodzinna od ZUS po zmarłym synu)

Artykuł powiązano z:  ustalenie stosunku pracy   zasiłek macierzyński   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)