ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI "PORADA ONLINE" 
rozmowa z Adwokatem bez wychodzenia z domu - 
przez dedykowany system wideorozmowy (bez konieczności instalacji oprogramowania) lub przez telefon     więcej

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII PRACUJEMY GŁÓWNIE ZDALNIE, KANCELARIE W SWOICH LOKALIZACJACH BĘDĄ CZYNNE W TRYBIE DYŻUROWYM DLA UMÓWIONYCH KLIENTÓW. PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE

Kontakt telefoniczny oraz porady ONLINE: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

Przepisy o upadłości konsumenckiej do zmiany

Data publikacji: 03.01.2017r.

Zarządzeniem z 19 grudnia 2016 r. Minister Sprawiedliwości powołał Zespół do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej

W skład Zespołu wchodzą:

1)  Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu,

2)  Andrzej Ryng, sędzia, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

3)  Emil Szczepanik, sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym - sekretarz Zespołu,

4)  Dariusz Rutkowski, sędzia - wizytator w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości,

5)  Anna Domaradzka, Naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego i Analiz Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej,

6)  Daniel Mańkowski, Naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych i Ocen Skutków Regulacji, Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu zmian w ustawie - Prawo upadłościowe w zakresie upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

 

Źródło:   LEX.PL

wróć

phone