Przepisy o upadłości konsumenckiej do zmiany

Upadłość konsumencka 

sty

03

Zarządzeniem z 19 grudnia 2016 r. Minister Sprawiedliwości powołał Zespół do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej

W skład Zespołu wchodzą:

1)  Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu,

2)  Andrzej Ryng, sędzia, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

3)  Emil Szczepanik, sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym - sekretarz Zespołu,

4)  Dariusz Rutkowski, sędzia - wizytator w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości,

5)  Anna Domaradzka, Naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego i Analiz Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej,

6)  Daniel Mańkowski, Naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych i Ocen Skutków Regulacji, Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu zmian w ustawie - Prawo upadłościowe w zakresie upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

Źródło:   LEX.PL

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)