Przedawnienie roszczeń z karty kredytowej

Prawo cywilne 

lut

25

Podstawowym terminem przedawnienia w polskim systemie prawym jest termin 10 -letni, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Od zasady tej są jednak wyjątki, których katalog na przestrzeni ostatnich lat ulegał zmianie.

Jednym z takich wyjątków są roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy (którym jest na przykład karta kredytowa). Przedawniają się one z upływem 2 lat, ale pod warunkiem zawarcia  umowy o elektroniczny instrument płatniczy do dnia 7 października 2013 r.

Powyższe wynika z faktu, iż w tym dniu weszła w życie ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która uchyliła ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych, jednakże w art. 26 ustawy uchylającej wskazano, iż do przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i nieprzedawnionych do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że jeśli zawarliśmy umowę np. o kartę kredytową do dnia 7 października 2013 r., to cały czas można skorzystać z dobrodziejstwa dwuletniego terminu przedawnienia tego roszczenia. 

Podstawa prawna: art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232), art. 26, art. 38 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1036).

(Podtytuł artykułu: Jak przedawniają się długi z karty kredytowej?)

Artykuł powiązano z:  przedawnienie roszczeń   przedawnienia roszczeń w elektronicznym postępowaniu o zapłatę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)