Proces o ochronę dóbr osobistych nie może służyć podważeniu wyroku w innej sprawie

Prawo cywilne 

cze

22

Powódka, wcześniej uznana za winną w procesie o wykroczenie, złożyła pozew przeciwko powołanemu przez sąd świadkowi, zeznającemu przeciwko niej. Powódka domagała się od świadka sprostowania zeznań, które naruszyły jej dobra osobiste: cześć, godność i zdrowie. W ocenie powódki na podstawie zeznań tego świadka została skazana. Pozwany świadek nie stawił się na procesie, w związku z tym sąd wydał wyrok zaoczny. Wyrok ten był niekorzystny dla powódki – oddalał jej powództwo jako bezzasadne. 

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 10 lutego 2016 r. (sygn. akt I ACa 1183/15) oddalił apelację powódki. Zeznania świadka w sprawie o wykroczenie zostały ocenione przez sądy obu instancji jako wiarygodne. Z tych przyczyn kwestionowanie ich wiarygodności w sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych jest próbą podważenia prawomocnego wyroku wydanego w innej sprawie.

Postawa prawna: art. 23, art. 24, art. 448 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), art. 339 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy niekorzystne zeznania świadka w sprawie karnej można podważyć w procesie o ochronę dóbr osobistych?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych   zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę   o zapłatę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)