Prawo dzierżawy jako składnik majątku wspólnego małżonków podlegającego podziałowi

Podział majątku 

gru

31

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonym w uchwale z 27 czerwca 1986 r. (sygn. akt III CZP 29/86) „Zasada odnosząca się do spłaty równowartości rzeczy, która nie daje się podzielić i przyznana została przy podziale jednemu z uprawnionych, znajduje odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do innych niż własność uprawnień. W sprawie o podział majątku wspólnego takim uprawnieniem są m.in. prawa wynikające z umowy dzierżawy terenu pod budowę garażu, zawartej w czasie trwania wspólności ustawowej.”. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane również w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1987 r. (sygn. akt III CZP 9/87). Oznacza to, iż prawo dzierżawy nieruchomości wchodzi w skład majątku wspólnego i podlega podziałowi w sprawie o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Na metodę obliczenia wartości uprawnień wynikających z prawa dzierżawy wskazał Sąd Najwyższy w powołanej powyżej uchwale: „W sprawie o podział majątku wspólnego równowartością uprawnień wynikających z zawartej ze Skarbem Państwa umowy dzierżawy terenu pod budowę garażu, jest rynkowa wartość tych uprawnień, z uwzględnieniem okresu amortyzacji nakładów dokonanych z majątku wspólnego.”. 

Podstawa prawna: art. 31, art. 46 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.), art. 567 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)