Prawo do wcześniejszej emerytury (rekompensaty) za pracę przed monitorem ekranowym

Ubezpieczenia społeczne 

mar

31

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją odmówił ubezpieczonej prawa do rekompensaty za utracone prawo do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący. Według ustaleń Sądu Okręgowego, w praktyce praca wnioskodawczyni polegała na programowaniu; wykonywała pracę w trybie ciągłym, przed monitorem ekranowym, który wchodził w skład stacjonarnego zestawu komputerowego. Były to monitory kineskopowe CRT. 

Sąd Okręgowy ostatecznie uznał, że w okresie zatrudnienia ubezpieczona wykonywała stale i w pełnym wymiarze czasu prace w warunkach szczególnych, określone pod pozycją 5 działu XIV wykazu A stanowiącego załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). W konsekwencji tego, wnioskodawczyni legitymuje się ponad piętnastoletnim okresem pracy w warunkach szczególnych, co uprawnia ją do rekompensaty przewidzianej w art. 2 pkt 5 i art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną organu rentowego, podzielając powyższe ustalenia w wyroku z 4 czerwca 2019 r. (III UK 150/18). 

Podstawa prawna: art. 2 pkt 5, art. 21 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924).

(Podtytuł artykułu: Czy praca przed monitorem ekranowym jest pracą w warunkach szczególnych?)

Artykuł powiązano z:  emerytury za pracę w warunkach szczególnych   wcześniejszej emerytury   emerytur pomostowych  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)