UWAGA! Czasowa zmiana organizacji pracy w Kancelarii w Warszawie oraz Filii w Nowym Dworze Maz. w okresie od 26.04.21 r. do 21.05.21 r. więcej

Prawo do wcześniejszej emerytury (rekompensaty) za pracę przed monitorem ekranowym

Ubezpieczenia społeczne 

mar

31

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją odmówił ubezpieczonej prawa do rekompensaty za utracone prawo do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący. Według ustaleń Sądu Okręgowego, w praktyce praca wnioskodawczyni polegała na programowaniu; wykonywała pracę w trybie ciągłym, przed monitorem ekranowym, który wchodził w skład stacjonarnego zestawu komputerowego. Były to monitory kineskopowe CRT. 

Sąd Okręgowy ostatecznie uznał, że w okresie zatrudnienia ubezpieczona wykonywała stale i w pełnym wymiarze czasu prace w warunkach szczególnych, określone pod pozycją 5 działu XIV wykazu A stanowiącego załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). W konsekwencji tego, wnioskodawczyni legitymuje się ponad piętnastoletnim okresem pracy w warunkach szczególnych, co uprawnia ją do rekompensaty przewidzianej w art. 2 pkt 5 i art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną organu rentowego, podzielając powyższe ustalenia w wyroku z 4 czerwca 2019 r. (III UK 150/18). 

Podstawa prawna: art. 2 pkt 5, art. 21 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924). AAA

(Podtytuł artykułu: Czy praca przed monitorem ekranowym jest pracą w warunkach szczególnych?)

Artykuł powiązano z:  emerytury za pracę w warunkach szczególnych   wcześniejszej emerytury   emerytur pomostowych  

wróć

Nasze wyróżnienia

    

         

© 2016 - 2021 Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)