Potajemne nagranie rozmowy bez zgody i wiedzy rozmówcy

Prawo cywilne 

lip

31

W wyroku z dnia 31 stycznia 2018 r. o sygn. akt I CSK 292/17 Sąd Najwyższy analizował kwestię naruszenia dóbr osobistych, a mianowicie czy nagrywanie rozmowy bez wiedzy i zgody rozmówcy, nawet jeżeli nie doszło do jego ujawnienia, może naruszać dobra osobiste potajemnie nagranego?

Spór dotyczył sekretnego nagrywania przez pracownika rozmowy z przełożonym, która to rozmowa poruszała warunki współpracy stron. Pracodawca podnosił, iż potajemne nagrywanie rozmowy narusza jego dobra osobiste w postaci swobody wypowiedzi oraz tajemnicy rozmowy żądając jednocześnie nakazania zniszczenia nagrania oraz wystosowania stosownych przeprosin. Roszczenia pracodawcy zostały jednak oddalone, a za podstawę takiej decyzje sąd przyjął brak wykazania jakoby nagranie rozmowy naruszało jakiekolwiek dobra osobiste oraz podkreślił, że sama wiedza o tym, że doszło do nagrania rozmowy nie mogła mieć wpływu na czyjkowiek wizerunek, działalnośc firmy czy życie osobiste lub zawodowe. Nagranie nie zostało także w żaden sposób niewłaściwe rozpowszechnione. 

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który stanowczo podkreślił, iż analizy wymaga to czy wskazane przez pracodawcę fakty dowodzą naruszenia jakiegokolwiek dobra osobistego określonego w art. 23 Kodeksu cywilnego. Sąd stwierdził, iż przez potajemne nagranie doszło do naruszenia takich dóbr osobistych jak: swoboda wypowiedzi, prywatności rozmówcy, poufności spółki i wystąpiło zagrożenie tajemnicy komunikowania się. Aby nagrywający mógł uniknąć konsekwencji tego naruszenia musiałby wykazać, że wystąpiła jedna z okoliczności wyłączających tę odpowiedzialność. Jak wiadomo, bezprawnym jest każde działanie naruszające dobro osobiste, jeżeli nie zachodzi żadna ze szczególnych okoliczności usprawiedliwiających takie działanie. Do okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia dóbr osobistych na ogół zalicza się: działanie w ramach porządku prawnego, tj. działanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, wykonywanie prawa podmiotowego, zgodę pokrzywdzonego (ale z zastrzeżeniem uchylenia jej skuteczności w niektórych przypadkach) oraz działanie w ochronie uzasadnionego interesu.

Podstawa prawna: art. 23, art. 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy nagranie rozmowy bez zgody rozmówcy narusza jego dobra osobiste?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)