Uprzejmie informujemy, iż użytkownicy sieci PLUS mogą mieć problem z połączeniem się z Kancelarią. W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt pod nr tel. 536 407 694 lub mailowy: adwokat@katarzynatryniszewska.pl Problem należy też zgłosić do swojego operatora sieci.

zegar   GODZINY OTWARCIA KANCELARII W DNIACH 13.08.2018 r. - 17.08.2018 r.   zegar

 

dzień    Kancelaria w Warszawie       Filia w Nowym Dworze Mazowiecki      Telefon   
13.08 (poniedziałek) nieczynne 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00
14.08 (wtorek) 10:00 - 20:00 nieczynne 10:00 - 20:00
15.08 (środa) nieczynne nieczynne nieczynne
16.08 (czwartek) 10:00 - 20:00 nieczynne 10:00 - 20:00
17.08 (piątek) nieczynne 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00

 

Postępowanie pojednawcze czyli zawezwanie do próby ugodowej

Data publikacji: 09.02.2012r.

Zanim zostanie złożony pozew do sądu wierzyciel może zawezwać swojego dłużnika do próby ugodowej, czyli wszcząć przed sądem postępowanie pojednawcze. Złożenie zawezwania do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń wierzyciela. Ma zatem takie skutki jak pozew złożony do sądu. Zawezwanie do próby ugodowej jest możliwe w sprawach cywilnych, których charakter na to zezwala.

O zawezwanie do próby ugodowej można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej kosztuje 40 zł. Jest to zatem dużo tańszy sposób na przerwanie biegu przedawnienia niż wniesienie pozwu do sądu. Jeśli na rozprawie nie dojdzie do zawarcia ugody, wierzyciel może wnieść sprawę do sądu przez złożenie pozwu na zwykłych już zasadach.

wróć

phone