Podział majątku małżeńskiego obejmującego najem mieszkania

Podział majątku 

gru

31

Zgodnie z art. 680[1] §1 kc małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. „W postępowaniu o podział majątku wspólnego (art. 566 i 567 k.p.c.) sąd może objąć podziałem wchodzące w skład tego majątku prawo najmu lokalu mieszkalnego”. (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 19 kwietnia 1996 r. I CRN 55/96, podobnie w postanowieniu z 11 lutego 2016 r., V CNP 44/15). „Wartość prawa najmu lokalu komunalnego, objętego podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czynszem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem - w konkretnych okolicznościach sprawy - okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu.” – tak Sąd Najwyższy w uchwale z 24 maja 2002 r. III CZP 28/02, podobnie w uchwale z 9 maja 2008 r. III CZP 33/08. Celem ustalenia wartości prawa najmu mieszkania podlegającego podziałowi zasadne jest dopuszczenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Powyższe zasady obliczania wartości prawa najmu odnieść należy również do najmu mieszkania służbowego. 

Podstawa prawna: art. 31, art. 46 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.), art. 567 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), art. 680 [1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)