Po macierzyńskim trzeba zgłosić się do ZUS aby posiadać ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenia społeczne 

sie

20

Czy rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, skutkuje ustaniem tego ubezpieczenia? 

Na tak postawione pytanie odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lipca 2019 r. (sygn. akt III UZP 2/19), stwierdzając, iż rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego. 

Interpretacja tych przepisów nie była jednoznaczna. Uważano bowiem, że po zakończeniu macierzyńskiego przedsiębiorca nie musi ponawiać wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, które daje między innymi prawo do zasiłku chorobowego w razie zachorowania, a także zasiłku opiekuńczego w razie zachorowania przez dziecko. Wystarczające było terminowe opłacenie składki za okres po macierzyńskim. 

Uchwała Sądu Najwyższego oznacza, że powyższy pogląd nie jest aktualny, a osoba która zakończyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego jako prowadząca działalność gospodarczą musi ponownie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Nie wystarczy już opłacić składki.

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy przedsiębiorca po zakończeniu macierzyńskiego musi zgłosić wniosek do ZUS aby posiadać ubezpieczenie chorobowe)

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zasiłek opiekuńczy   podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)