Pismo do sądu będzie można wysłać na terenie unii europejskiej

Data publikacji: 19.08.2013r.

W dniu 17 sierpnia 2013 r. zmianie uległy przepisy procedury cywilnego. Dotychczas, aby zachować termin sądowy, konieczne było nadanie pisma do sądu na terenie Polski. Decydowała wtedy data stempla pocztowego. Obecnie będzie można nadać list do sądu w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Jeszcze jedna zmiana z tego dnia dotyczy ustanawiania pełnomocnika do doręczeń na terenie Polski, jeśli strona postępowania sądowego mieszka za granicą. Od 17 sierpnia 2013 r. ustanowienie takiego pełnomocnika będzie konieczne tylko wtedy, gdy strona procesu będzie mieszkała poza Unią Europejską.

wróć

phone