Osoba trzecia zapłaci podatek za na rzecz przyjaciela

Data publikacji: 01.09.2017r.
Podatek może zostać skutecznie uiszczony przez inną osobę niż sam podatnik, jednak zależy to od spełnienia następujących przesłanek:
1. Zapłata zostanie wniesiona przez bliskich podatnika: małżonka, zstępnych (należą do nich: dzieci – także adoptowane, wnuki, prawnuki), wstępnych (należą do nich: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Kwota uiszczonego podatku nie ma tutaj znaczenia.
2. Podatek w wymaganej wysokości zostanie uiszczony przez aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
3. Podatek w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł zostanie uiszczony w imieniu podatnika przez osobę trzecią. Do tej grupy podmiotów można zaliczyć osoby niespokrewnione, np. teściów, zięcia, synową, kuzyna, przyjaciela.

Art. 62b § 1. Zapłata podatku może nastąpić także przez:

1)  małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;

2)  aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

3)  inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-3, przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Kto może zapłacił podatek za podatnika?)

wróć

phone