Uprzejmie informujemy, iż użytkownicy sieci PLUS mogą mieć problem z połączeniem się z Kancelarią. W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt pod nr tel. 536 407 694 lub mailowy: adwokat@katarzynatryniszewska.pl Problem należy też zgłosić do swojego operatora sieci.

zegar   GODZINY OTWARCIA KANCELARII W DNIACH 13.08.2018 r. - 17.08.2018 r.   zegar

 

dzień    Kancelaria w Warszawie       Filia w Nowym Dworze Mazowiecki      Telefon   
13.08 (poniedziałek) nieczynne 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00
14.08 (wtorek) 10:00 - 20:00 nieczynne 10:00 - 20:00
15.08 (środa) nieczynne nieczynne nieczynne
16.08 (czwartek) 10:00 - 20:00 nieczynne 10:00 - 20:00
17.08 (piątek) nieczynne 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00

 

Okres służby wojskowej wlicza się również do emerytury pomostowej

Data publikacji: 06.01.2016r.

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania emerytury pomostowej, z powodu nie zaliczenia do 15 – letniego okresu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnych charakterze, okresu odbywania służby wojskowej, konieczne jest odwołanie się do sądu. Czas odbywania służby wojskowej należy zaliczyć bowiem do pracy w warunkach szczególnych.

Zgodnie bowiem z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która obowiązywała do dnia 

5 sierpnia 1978 r. „Czas odbywania zasadniczej lub okresowej służby wojskowej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień związanych z tym zatrudnieniem, jeżeli po odbyciu tej służby podjął on zatrudnienie 
w tym samym zakładzie pracy, w którym był zatrudniony przed powołaniem 
do służby”. Kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów z dnia 16 października 2013 r. (sygn. akt II UZP 6/2013). W uchwale tej jednak Sąd Najwyższy odnosił się do emerytury w warunkach szczególnych, o której mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 Nr 8, poz. 43). Brak jest jednak podstaw do różnicowania sytuacji ubezpieczonych wnioskujących do ZUS o zaliczenie służby wojskowej do okresu 15 lat pracy w warunkach szczególnych, koniecznych do przyznania emerytury pomostowej. 

Stanowisko powyższe potwierdził również Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej przez Kancelarię.  

wróć

phone