Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Prawo cywilne 

paź

07

Po dokonaniu darowizny przez matkę na rzecz swojego syna stosunki między stronami, które wcześniej były dobre, pogorszyły się. Syn przyjeżdżając do swojego domu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie domu matki, ignorował ją, nie angażował się w prace w obejściu przy swoim domu. W czasie kolejnej wizyty doszło do kłótni między stronami i do interwencji policji. Matka  pismem odwołała darowiznę nieruchomości uczynioną na rzecz syna - pozwanego z uwagi na rażącą niewdzięczność, polegającą na nagannym i aroganckim zachowaniu się w stosunku do niej, wielokrotnym znieważaniu słowami uznanymi za wulgarne i wielokrotnym kierowaniu w stosunku do niej gróźb karalnych. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy w dniu 30.10.2020 r. wydał wyrok (sygn. akt II CSK 792/18), w którym wskazał, że odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Może zostać złożone w każdej formie, również ustnie i to niezależnie od tego, czy ze względu na przedmiot sama darowizna wymagała szczególnej formy. Jednocześnie wyklucza się odwołanie darowizny w sposób dorozumiany. Przewidziana w art. 900 k.c. forma pisemna została zastrzeżona ad probationem, co oznacza, że jej niezachowanie nie ma wpływu na ważność i skuteczność odwołania, jednak może zrodzić problemy dowodowe.

W razie sporu sąd bada, czy zachowanie obdarowanego nosiło znamiona rażącej niewdzięczności (art. 899 k.c.). Jeżeli w dacie złożenia oświadczenia okoliczności tego rodzaju nie wystąpiły, będzie ono bezskuteczne, nawet jeśli podstawa do odwołania darowizny powstanie w późniejszym czasie. Darczyńca nie jest pozbawiony prawa do ponownego złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny na zasadach ogólnych. Ocena skuteczności odwołania darowizny jest dokonywana według stanu z daty oświadczenia, a nie z daty wyrokowania.

Podstawa prawna: art. 898, 899, 900 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

(Podtytuł artykułu: Jak odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)