Odszkodowanie za przestępstwo mimo umorzenia sprawy karnej

Prawo cywilne 

wrz

07

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa, w której pojawił się problem przedawnienia odszkodowania dochodzonego w związku z wypadkiem, który miał miejsce ponad 3 lata wcześniej, a wobec sprawy tego wypadku umorzono sprawę karną z powodu jego niepoczytalności. Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy art. 442[1] § 2 k.c. ma zastosowanie, gdy wobec ustalonego sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.?

W uchwale z 25 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składnie 7 sędziów uznał, iż przepis art. 442[1] § 2 k.c. ma zastosowanie także wtedy, gdy wobec sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Oznacza to, iż mimo iż sprawa karna przeciwko sprawcy wypadku została umorzona, roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi można dochodzić przez okres 20 lat od wypadku. 

Podstawa prawna: art. 177 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn.zm.), art. 442 [1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.zm.).

(Podtytuł artykułu: W jakim czasie można ubiegać się o odszkodowanie za przestępstwo, jeżeli sprawa karna została umorzona)

Artykuł powiązano z:  zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków drogowych  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)