Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria w Warszawie oraz Filia w Nowym Dworze Mazowieckim będą nieczynna w dniach: 01.11.2021 r. (poniedziałek), 05.11.2021 r. (piątek), 11.11.2021 r. (czwartek) oraz 12.11.2021 r. (piątek). Filia w Nowym Dworze Maz. będzie nieczynna również w dniu 19.11.2021 r. (piątek), będzie natomiast czynna dodatkowo w dniu 18.11.2021 r. (czwartek).

Odszkodowanie dla poszkodowanego za opiekę osoby najbliższej

Prawo cywilne 

sie

12

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. A co z kosztami opieki sprawowanej przez osobę najbliższą?

Na to pytanie Sąd Najwyższy odpowiedział pozytywnie w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt III CZP 31/19). Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Podstawa prawna: art. 444 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym przez osobę najbliższą)

Artykuł powiązano z:  zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków drogowych   odszkodowania za szkody z czynów niedozwolonych   o zapłatę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)