Odrzucenie spadku z powodu długów po terminie

Prawo cywilne 

gru

31

Jeżeli upłynął ustawowy termin (6 – miesięczny) do odrzucenia spadku, a dopiero po tym terminie spadkobierca dowiedział się, że spadkodawca pozostawił po sobie długi, w wyjątkowych przypadkach, spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych niezachowania wskazanego powyżej 6-miesiecznego terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zgodnie bowiem z art. 1019 §2 kc spadkobierca, który pod wpływem błędu nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

Jeżeli spadkobierca nie miał wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego, gdyż np. nie zamieszkiwał ze spadkodawcą, rozsądnie nie spodziewał się, że np. rodzic w podeszłym wieku mógł zaciągnąć pożyczkę, nie zajmował się sprawami związanymi z pogrzebem i uporządkowaniem mieszkania spadkodawcy, należy rozważyć zastosowanie powyższych przepisów i złożenie wniosku do sądu.

„O błędzie co do przedmiotu spadku można mówić wtedy, gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego nie jest wynikiem braku staranności po stronie spadkobiercy, czy też inaczej, gdy ‘błąd jest usprawiedliwiony okolicznościami sprawy’.” - postanowienie Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2011 r. (I CSK 85/11). „Niewiedza spadkobiercy o stanie spadku, pomimo podjętych odpowiednich i możliwych działań, może być uznana za błąd istotny (art. 1019 § 2 w związku z art. 84 § 2 k.c.).” – postanowienie Sądu Najwyższego z 5 lipca 2012 r. IV CSK 612/11.

Podstawa prawna: art. 1019 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)