Od 1 stycznia 2012 r. Każdy rodzic adopcyjny musi przejść szkolenie w ośrodku adopcyjnym

Prawo rodzinne 

lut

09

Kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Obowiązek powyższy nie dotyczy kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinną pieczę zastępczą. Przed skierowaniem kandydata do przysposobienia dziecka na szkolenie ośrodek adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem:

1) kwalifikacji osobistych, o których mowa w art. 114[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

2) motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka;

3) wywiadu adopcyjnego.

Zmiany zostały wprowadzone również do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

Dla kandydatów do przysposobienia dziecka, którzy dotychczas nie odbyli szkolenia bądź kursu lub diagnostyki w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym, działającym przed wejściem w życie przepisów, oznacza to obowiązek zgłoszenia się do ośrodka adopcyjnego, zanim złożą wniosek o przysposobienie dziecka. Obowiązek udania się do ośrodka adopcyjnego dotyczy również tzw. adopcji ze wskazaniem.

Podstawa prawna: art. 172 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887), art. 114[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)