PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Obowiązek pracodawcy wydania świadectwa pracy do 30 czerwca 2017 r.

Data publikacji: 10.07.2017r.

30 czerwca 2017 r. minął termin wystawiania przez pracodawców świadectw pracy pracownikom zatrudnionym na kolejnych umowach o pracę na czas określony. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony nie dłużej niż 24 miesiące, a ostatnie zawarcie umowy miało miejsce przed 1 stycznia 2017 r. i pracownik pracuje do dziś.

Od 1 czerwca 2017 r. weszły też w życie nowe formularze (wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy), które zawierają szczegółowe informacje dotyczące uprawnień rodzicielskich wykorzystanych przez pracownika w okresie zatrudnienia (np. urlop tacierzyński).

Art.  22.  1. Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 1[1] ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przed upływem terminu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, pracownik może żądać wydania świadectwa pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.

3. Do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony trwającej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 97 § 1-1 [3] ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). 

(Podtytuł artykułu: Świadectwa pracy do 30 czerwca 2017 r. )

Artykuł powiązano z:  wydanie świadectwa pracy   odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy  

wróć

phone