Nowe przestępstwo w kodeksie karnym

Data publikacji: 09.02.2012r.

W Kodeksie karnym w dniu 14 listopada 2011 r. zostało wprowadzone nowe przestępstwo. Jest to tzw. przestępstwo instruktażu terrorystycznego:

„Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

wróć

phone