Porady Online

 

 

więcej

info

Niższe opłaty w krajowym rejestrze sądowym

Data publikacji: 09.02.2012r.

W dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany przepisów o kosztach sądowych. Obniżeniu uległy opłaty za zarejestrowanie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Za rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców należy zapłacić zamiast 1000 zł – 500 zł. Opłacie 500 zł podlega również rejestracja spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców.

Nadal 250 zł kosztuje zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Z 1000 zł do 500 zł spadła jednak opłata od rejestracji w powyższym rejestrze, jeśli jednocześnie dochodzi do wpis podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Taniej jest również za dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców 250 zł zamiast 400 zł.

wróć

phone