Nazwanie pisma „apelacją” nie wystarczy do skutecznego zaskarżenia wyroku

Prawo rodzinne  Prawo cywilne  Prawo pracy 

cze

18

 

Wniesienie pisma o nazwie „apelacja”, bez zakwestionowania w jego treści uprzednio wydanego przez sąd orzeczenia, nie może być traktowane jako środek odwoławczy. Istotą bowiem każdego środka odwoławczego jest próba podważenia przedstawionej  przez Sąd treści orzeczenia. 

Nawet, jeżeli strona użyła w piśmie zwrotu „apelacja wyroku”, ale nie wiedziała, czy orzeczenie w ogóle zapadło i nie znała jego istotnej treści, a co najmniej kierunku rozstrzygnięcia, nie może być ono traktowane jako wyrażenie braku akceptacji dla zapadłego orzeczenia, a tym samym za skutecznie złożony środek odwoławczy – uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku wydanym dnia 7.11.2017 r. o sygn. akt I ACa 761/17. 

O charakterze pisma, nadającym mu cechy środka odwoławczego dla zaskarżonego wyroku Sądu I Instancji, przesądza bowiem jego treść a nie nazwa. Strona musi wiedzieć iż zapadło, odwołujące się do jej praw, rozstrzygnięcie w postaci orzeczenia oraz powinna znać jego treść. 

Podstawa prawna: art. 367 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy samo określenie pisma procesowego „apelacją” odniesie skutek?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)