zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Można obniżyć ustalone przez sąd alimenty

Data publikacji: 03.11.2013r.

Obowiązek płacenia przez rodziców alimentów na rzecz dzieci często trwa dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Potrzeby dziecka zmieniają się. Z tej przyczyny można przed sądem żądać podwyższenia alimentów. Jednak są takie sytuacje, iż konieczne będzie obniżenie zasądzonych od rodziców czy od jednego rodzica alimentów z uwagi na zmianę ich albo dziecka sytuacji osobistej lub majątkowej (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ważne jest też, że można domagać się obniżenia alimentów ustalonych w ugodzie zawartej przed sądem.

Można żądać obniżenia alimentów, gdy dziecko podejmie po ukończeniu 18 roku życia pracę, z której będzie miało dochody, nawet jeśli będzie łączyło pracę z dalszą nauką, ale uczyć będzie się np. na studiach zaocznych. Obniżenie alimentów będzie również możliwe, gdy dziecko otrzyma darowiznę lub spadek, który będzie można spieniężyć i przeznaczyć na jego utrzymanie oraz dalsze kształcenie. Niższe alimenty będą również możliwe, jeśli dziecko zakończy leczenie, które wymagało dodatkowych środków finansowych albo zaprzestanie nauki na studiach, które dotychczas były finansowane przez rodziców.

Obniżenie alimentów jest również możliwe w sytuacji, gdy zmieni się sytuacja rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów na rzecz swojego dziecka. Dotyczy to takich sytuacji, jak utrata pracy przez rodzica, zmniejszenie jego zarobków z uwagi na zatrudnienie na część etatu z powodu problemów finansowych zakładu pracy, choroby wymagającej leczenia i ograniczenia pracy zarobkowej. Te okoliczności nie powodują jednak, iż sąd automatycznie obniży zasądzone wcześniej alimenty. Rodzic, który żąda obniżenia alimentów, musi wykazać, iż nie ma możliwości np. znalezienia pracy z uwagi na swój wiek, albo stan zdrowia, uzyskiwania zarobków w ramach dodatkowej pracy. Każda sytuacja jest indywidualna i wymaga mocnych podstaw. Sam fakt utraty pracy przez rodzica nie powoduje, iż nie musi on płacić alimentów. Dla sądu najważniejsze będzie, czy rodzic może podjąć pracę, jeśli jest zdrowy i w sile wieku.

stan prawny na dzień publikacji artykułu. publikacja: 2013-11-03 

Art. 138. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

ustawa z 5 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788)

wróć

phone