Kto zapłaci za koszty obrony przed nieuzasadnioną egzekucją?

Prawo cywilne 

lip

15

Co do zasady to dłużnik pokrywa koszty egzekucji, z wyjątkiem sytuacji kiedy egzekucja była bezpodstawna – wówczas mają zastosowanie przepisy ogólne, zgodnie z którymi wygrywający ma prawo zwrotu kosztów obrony.

Sąd Najwyższy w dniu 13 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę, w której potwierdził powyższe: „Dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to postępowanie (art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).” – sygn. akt III CZP 4/17. 

Postawa prawna: art. 13, art. 98 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Kiedy wierzyciel zwróci koszty egzekucji dłużnikowi?)

Artykuł powiązano z:  wyłączenia rzeczy od egzekucji   bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE)   egzekucję z ruchomości   egzekucję z nieruchomości   egzekucję z wynagrodzenia za pracę   egzekucję z udziałów   egzekucję z wierzytelności  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)