Korzystanie z numeru telefonu jako dobro osobiste

Prawo cywilne 

mar

21

Korzystając z usług operatora sieci komórkowej otrzymujemy określony numer telefonu. W sprawie, która trafiła do sądu, chodziło o przypadek, w którym osoba posiadająca określony telefon komórkowy, w związku ze znalezieniem korzystniejszej oferty finansowej w innej sieci, przeniosła się do innego operatora sieci komórkowej. Po pewnym czasie ponownie zdecydował o przeniesieniu numeru kontaktowego do innej sieci, jednakże jego wniosek został odrzucony przez operatora. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z 27 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 811/16, ustalił, że odmowa przez operatora przeniesienia numeru telefonu do innej sieci nie narusza dóbr osobistych.

We wskazanej sprawie został wniesiony pozew przeciwko operatorowi sieci w zakresie ochrony dóbr osobistych. Przez cały okres do momentu wydania orzeczenia przez sąd okręgowy powód był użytkownikiem sieci. Powództwo zostało oddalone, gdyż w ocenie sądów obu instancji nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Działania sieci w żaden sposób nie naruszyły wizerunku czy dobrego imienia powoda. 

Nie miało miejsca również naruszenie prawa do prywatności, korespondencji czy swobodnego komunikowania się. Powód przez cały czas miał możliwość korzystania z przydzielonego mu początkowo numeru telefonu. Rozpoznawalność osoby w związku z nadanym jej indywidualnym numerem telefonu nie jest dobrem osobistym tej osoby.

Postawa prawna: art. 23, art. 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy korzystanie z określonego numeru telefonu jest dobrem osobistym?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)