Korespondencja sądowa kierowana na niewłaściwy adres jest nieskuteczna

Prawo cywilne  Prawo gospodarcze 

lip

30

W wyroku z 9 lutego 2017 r. (III PK 73/16) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż przesłanie przez sąd pisma na nieprawidłowy adres i uznanie niepodjętego w terminie pisma jako poprawnie doręczonego, jest przesłanką do stwierdzenia nieważności postępowania. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nieważność postępowania zachodzi jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw. W ten sposób należy rozumieć przekazanie przez Sąd pisma, pod niewłaściwy adres strony, a następnie uznanie podwójnie awizowanego pisma jako prawidłowo doręczone.

Jak zostało to wskazane w orzeczeniu, mimo tego, że strona posiadała dwa adresy – miejsce zamieszkania i miejsce wykonywania działalności, Sąd nie powinien uznać przesyłki jako poprawnie doręczonej i ogłosić wyroku. Biorąc pod uwagę  to, że strona wielokrotnie zgłaszała poprawny adres do doręczeń, ewidentnie należy uznać, że strona nie miała możliwości obrony swoich praw i postępowanie należało uznać za nieważne.

Zgodnie bowiem z art. 133 kpc pisma procesowe dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli zatem strona wskazuje adres do doręczeń inni niż adres wskazany w ewidencji działalności gospodarczej, doręczenia w toku sprawy sądowej dokonywane być musza na adres wskazany przez stronę, a nie na adres z ewidencji.

Postawa prawna: art. 133, art. 379 pkt 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy pismo sądowe skierowane pod zły adres skutkuje nieważnością postępowania?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)