Jak wydawać świadectwa pracy po zmianie przepisów

Prawo pracy 

lis

17

W dniu 21 marca 2011 r. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu 24 miesięcy. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Pracownik może jednak w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej terminowej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

Zmienione przepisy stosuje się dopiero do terminowych umów o pracę zawartych od 21 marca 2011 r. Na przykład: pracodawca zatrudnił pracownika na umowę na czas określony przed 21 marca 2011 r. W dniu 1 października 2011 r. zawarł z nim kolejną umowę o pracę na 2 lata. Z dniem 1 października 2013 r. pracodawca będzie musiał pracownika (nawet bez jego wniosku) wydać świadectwo pracy obejmujące zatrudnienie od 1 października 2011 r. Pierwsza umowa została bowiem zawarta przed zmianą przepisów.

Podstawa prawna: art. 97 Kodeksu pracy, art. 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36 poz. 181)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)