Gromadzenie dowodów zdrady a naruszenie dóbr osobistych

Prawo rodzinne  Prawo cywilne 

cze

10

Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczyło się postępowanie w zakresie bezprawnego zbierania danych osobowych za sygn. akt V ACa 593/17. Powód występujący w przedmiotowym postępowaniu skierował pozew przeciwko dwóm osobom. Nie bez znaczenia w tym postępowaniu pozostawał fakt, iż pierwszym z pozwanych był detektyw, który zbierał dane powoda oraz przekazywał je drugiemu pozwanemu – który wykorzystał zgromadzony materiał w postępowaniu rozwodowym. 

 

Pozwani domagali się oddalenia powództwa, jako bezzasadnego. Pierwszy pozwany, jako detektyw działający w zawodzie od lat, zgodnie z prawem mógł zbierać i przetwarzać dane osobowe, na zlecenie osób trzecich, również bez zgody osób, których zlecenie bezpośrednio dotyczyło. Drugi pozwany, zlecił wykonanie raportu detektywistycznego, co również nie jest niezgodne z prawem. Raport niniejszy został przedłożony do własnej sprawy rozwodowej drugiego pozwanego, celem wykazania zdrady małżeńskiej.

 

Według Sądu Apelacyjnego, raport detektywistyczny, zawierający fakty dotyczące m.in. daty urodzenia czy pojazdu, którym porusza się osoba nie są danymi, które w jakikolwiek sposób narusza dobro osobiste. Pozwany detektyw również nie dokonywał żadnych ocen osoby, której dotyczył raport. 

 

Sądu obu instancji uznały powództwo jako niezasadne z uwagi na brak bezprawności postępowania, jednakże uznały również naruszenie prawa do prywatności powoda z uwagi na ujawnienie w raporcie wielu kwestii dotyczących życia prywatnego powoda. W związku z powyższym, bez znaczenia dla opisywanego procesu pozostawała kwestia cierpień psychicznych powoda w związku z naruszeniem jego prywatności.

Postawa prawna: art. 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy dowody zdrady zebrane przez detektywa są zgodne z prawem?)

Artykuł powiązano z:  rozwód   dóbr osobistych  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)