Emerytura pomostowa już bez rozwiązania umowy o pracę

Ubezpieczenia społeczne 

wrz

20

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie warunki wskazane szczegółowo w ustawie o emeryturach pomostowych. Czy tym warunkiem nadal jest rozwiązanie umowy o pracę?

Do uzyskania emerytury pomostowej konieczne było spełnienie łącznie następujących warunków przez osobę ubiegającą się o tego rodzaju świadczenie:
urodzenie się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
posiadanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat;
osiągnięcie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego, ustalonego na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub prac w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
rozwiązanie stosunku pracy. 
Na skutek zmiany przepisów rozwiązanie stosunku pracy nie jest już konieczne. Jest to zmiana istotna, bowiem konieczność rozwiązania umowy o pracę powodowała, że rezygnowano z dochodzenia emerytury pomostowej. W sytuacji gdy ZUS kwestionował spełnienie pozostałych przesłanek do uzyskania tej emerytury konieczne było odwołanie do sądu, a rozwiązanie umowy o pracę było realną trudnością, biorąc pod uwagę czas trwania postępowania sądowego. Również sądy nie miały możliwości przyznania emerytury pomostowej nawet mimo spełnienia pozostałych przesłanek, gdy nie doszło do rozwiązania umowy o pracę. 
Postawa prawna: art. 4 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1340).

(Podtytuł artykułu: Czy do emerytury pomostowej konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę)

Artykuł powiązano z:  emerytury pomostowe  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)