Emerytura pomostowa bez ograniczeń od 2024 r.

Ubezpieczenia społeczne 

wrz

22

Obecnie jeszcze prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie warunki wskazane szczegółowo w ustawie o emeryturach pomostowych. 


Do uzyskania emerytury pomostowej konieczne jest jeszcze spełnienie łącznie następujących warunków przez osobę ubiegającą się o tego rodzaju świadczenie:


• urodzenie się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
• posiadanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat;
• osiągnięcie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
• posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego, ustalonego na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
• przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub prac w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
• po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Na skutek zmiany przepisów począwszy od 1 stycznia 2024 r. nie będzie już warunku wykazania prac w szczególnych warunkach lub prac w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wykonywanych przed 1 stycznia 1999 r. 

Jest to zmiana istotna, bowiem oznacza, że prawo do emerytury będzie miało więcej uprawnionych oraz młodszych, które pracę rozpoczęły później, niż przed 1 stycznia 1999 r. 

Postawa prawna: art. 4 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 164), w brzmieniu od 1 stycznia 2024 r.

(Podtytuł artykułu: Czy więcej osób nabędzie prawo do emerytury pomostowej od 2024 r.)

Artykuł powiązano z:  emerytury pomostowe  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)