Elektroniczne postępowanie o zapłatę, czyli jak wnieść sprzeciw do e-sądu

Prawo cywilne 

lis

17

Elektroniczne postępowanie o zapłatę prowadzi jeden sąd w Polsce, tj. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód z siedzibą w Lublinie Wydział VI Cywilny. Jeśli dłużnikowi zostanie doręczony nakaz zapłaty wydany przez taki sąd ma dwa tygodnie licząc od dnia doręczenia nakazu zapłaty na wniesienie sprzeciwu. Nakaz zapłaty zostanie doręczony pocztą, a nie na adres mailowy. Pozwany ma możliwość zarejestrowania się w e-sądzie poprzez jego stronę internetową: www.e-sad.gov.pl, ale nie musi. Może wnieść sprzeciw w zwykłej formie, czyli wysyłając go w wersji papierowej do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód z siedzibą w Lublinie Wydział VI Cywilny. W chwili obecnej sprzeciw należy wysłać na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin, bo tam mieści się biuro podawcze tego sądu. Jeśli jednak pozwany zdecyduje się na wniesienie sprzeciwu drogą elektroniczną to już do końca postępowania zmuszony będzie z niego korzystać i nie będzie mógł tego zmienić na zwykłą pocztę. Pozwany może też wejść na wskazaną powyżej stronę i wpisać kod podany pod treścią nakazu zapłaty. Zobaczy tam w wersji elektronicznej dokumenty, które zostały mu doręczone.

Wniesienie sprzeciwu nie wiąże się dla pozwanego z żadną opłatą sądową. Należy wiedzieć, iż oprócz nakazu zapłaty zostanie pozwanemu doręczony również pozew, ale bez załączników. Powód w pozwie musi podać dowody, np. dokumenty, z których wywodzi, że pozwany ma mu obowiązek zapłacić pieniądze, ale tych dokumentów nie załącza się do pozwu. Zostaną dopiero załączone przez powoda, jak pozwany skutecznie wniesienie sprzeciw od nakazu zapłaty. Sam sprzeciw nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów. Należy jednak podać te argumenty, których nie będzie można powołać później np. że strony w umowie ustaliły inny właściwy sąd albo, że dokonały zapisu na sąd polubowny. Najważniejsze jest, aby napisać, że wnosi się sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w danym dniu i wskazać sygnaturę akt, która podana jest w lewym górnym rogu nakazu zapłaty. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony w terminie cała sprawa sądowa zostanie przekazana do zwykłego sądu według właściwości ogólnej. Najczęściej będzie to sąd miejsca zamieszkania pozwanego albo miejsca wykonania umowy. Dopiero ten sąd wezwie powoda, żeby załączył dowody do pozwu. Jak powód uzupełni pozew, to sąd wezwie pozwanego, żeby ten uzupełnił sprzeciw, czyli podał swoje argumenty i dowody oraz je załączył.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)